Ποιες start ups δικαιούνται επιδότηση 100.000 ευρώ – Elevate Greece

Ποιες start ups δικαιούνται επιδότηση 100.000 ευρώ – Elevate Greece

Ανοικτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για την υποδοχή αιτήσεων θα παραμείνει η νέα δράση του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece“, υπό τις …

Ποιες start ups δικαιούνται επιδότηση 100.000 ευρώ – Elevate Greece Read More »